Privacyverklaring en cookies

https://www.keukenbazen.nl/
Keukenbazen is een initiatief van Regio Noordoost Brabant

ALGEMEEN

De Keukenbazen Battle is een initiatief van Regio Noordoost Brabant. De website Keukenbazen.nl en de Keukenbazen-nieuwsbrief vallen onder de verantwoordelijkheid van Regio Noordoost Brabant. Privacy is voor Regio Noordoost Brabant van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat de persoonsgegevens die met ons worden gedeeld veilig bij ons zijn en dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. 

Inschrijving en deelname aan de wedstrijd

Bij inschrijving voor de wedstrijd vragen wij de volgende persoonsgegevens: voornaam en achternaam deelnemer, leeftijd van de deelnemer, naam en contactgegevens van de ouders/ verzorgers en namen van andere teamleden. Wij gebruiken deze gegevens om de deelnemer in te schrijven voor de wedstrijd en om met de deelnemer en de ouders/verzorgers te communiceren over de deelname. De gegevens worden alleen gebruikt in verband met Keukenbazen. De gegevens worden 6 maanden na afloop van de deelname aan Keukenbazen verwijderd. De gegevens van de finalisten worden na 1 jaar na afloop van de wedstrijd verwijderd. 

Cookieverklaring Keukenbazen
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Regio Noordoost Brabant is initiatiefnemer van Keukenbazen. Regio Noordoost Brabant maakt voor de website van Keukenbazen.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, als je de website opnieuw bezoekt. 

Soorten cookies 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren. Verder gebruiken wij marketingcookies. Dit zijn cookies van andere partijen (Google Adwords, Facebook en Instagram) die worden gebruikt om jou relevante advertenties te kunnen tonen op websites van derden. Wij vragen vooraf toestemming aan jou om deze cookies te mogen plaatsen. Je kunt deze cookies weigeren. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de werking van onze website. Je leest hier de privacyverklaringen van GoogleInstagram,  en Facebook. Regio Noordoost Brabant heeft hier geen invloed op. 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan duidelijke afspraken over welke gegevens zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie wordt gebruikt voor andere Google-diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Externe links

Op onze website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 

In- en uitschakelen van cookies en verwijderen daarvan

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Delen van persoonsgegevens met derden

Regio Noordoost Brabant verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Regio Noordoost Brabant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Social Media

Regio Noordoost Brabant maakt voor Keukenbazen gebruik van verschillende social media kanalen: Instagram, Facebook, Twitter en YouTube. De meeste social media kanalen houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Om te zien wat deze social media kanalen met persoonsgegevens doen, kun je hier de privacyverklaringen van TwitterFacebook en Instagramen YouTube lezen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Regio Noordoost Brabant neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Regio Noordoost Brabant neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via communicatie@regionoordoostbrabant.nl.

Jouw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Regio Noordoost Brabant en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jouzelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar communicatie@regionoordoostbrabant.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou of jouw ouders is gedaan, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs (of dat van je ouders) met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met het uitvoeren van jouw rechten, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In deze link: Autoriteit Persoonsgegevens contactlees je hoe je dit moet doen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. Wij raden je daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring? Dan kun je contact opnemen met ons via communicatie@regionoordoostbrabant.nl.

AANVULLING VOOR DE OUDERS/VERZORGERS 

Toestemming

Keukenbazen is een wedstrijd voor kinderen van 10-12 jaar. Om deel te kunnen nemen, is toestemming nodig van de ouders of verzorgers. U geeft apart toestemming voor:

  • Deelname aan de wedstrijd
  • Toesturen van mailtjes met informatie over de wedstrijd
  • Gebruik van maken en gebruiken van beeldmateriaal van mijn kind voor Keukenbazen (zie voor nadere bijzonderheden Gebruik Beeldmateriaal in deze privacyverklaring)

Om te kunnen controleren of de toestemming inderdaad door u als ouder of verzorger is gegeven, vragen wij om uw mailadres. Wij bewaren uw gegevens zolang dat nodig is voor de wedstrijd.

Gebruik beeldmateriaal

Tijdens de wedstrijdperiode van Keukenbazen wordt er door ons beeldmateriaal gemaakt van het deelnemende kind of stuurt de deelnemer zelf beeldmateriaal naar ons op. Voorafgaande aan de deelname geeft u als ouders/verzorgers van de deelnemer toestemming aan ons voor het maken en gebruiken van dit beeldmateriaal.  Deze foto’s en/of filmopnamen gebruiken wij alleen voor promotie-, reproductie- en communicatiedoeleinden die te maken hebben met Keukenbazen. Het beeldmateriaal bewaren wij op een veilige manier en zolang nodig is voor activiteiten die verband houden met Keukenbazen. Daarna verwijderen wij het materiaal.

Contactformulier

Indien u contact met ons wilt opnemen, dan kunt u dat doen door een mail te sturen naar één van de mailadressen op de contactpagina. Hierbij kunt u uw naam, uw e-mailadres en telefoonnummer aangeven. Wij nemen naar aanleiding van uw bericht contact met u op. Wij bewaren uw gegevens zolang dat nodig is voor onze dienstverlening.

AANVULLING VOOR DE KINDEREN

Leuk dat je mee wilt doen met Keukenbazen! Om mee te kunnen doen vragen wij van jou bepaalde informatie over jou. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met jouw gegevens doen en waarom. Dat kun je hier lezen.                                                                                                                     

Gebruik website

Je kunt de website van Keukenbazen.nl gebruiken zonder dat wij persoonsgegevens van jou verzamelen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gaan over jou of die met jou te maken hebben, zoals je naam, waar je woont, je geboortedatum of e-mailadres. 

Aanmelden en deelname

Als je wilt deelnemen aan de wedstrijd Keukenbazen Battle dan kun je je aanmelden via het aanmeldformulierop de website van Keukenbazen.nl. Wij vragen dan de volgende persoonsgegevens van jou: je voornaam, achternaam, leeftijd, naam van je team, naam van je teamleden, je e-maladres, in welke woonplaats je woont en op welke school je zit. Deze informatie gebruiken wij alleen om contact met je op te nemen over je deelname aan de wedstrijd of voor andere zaken die met de wedstrijd te maken hebben, zoals de Keukenbazen Battle. Wij gebruiken deze gegevens alleen zolang dat nodig is voor de wedstrijd. 

Je kunt alleen deelnemen aan de wedstrijd als je daarvoor toestemming hebt van je ouders/  verzorgers. Deze toestemming kunnen zij geven via het aanmeldformulier. Wij vragen daarvoor de naam, het e-mailadres en telefoonnummer van je ouders/verzorgers. Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor communicatie met je ouders/verzorgers over de wedstrijd van Keukenbazen.nl. Als de wedstrijd is afgelopen, dan zullen wij jouw gegevens en de gegevens van jouw ouders/ verzorgers weer verwijderen. Tot die tijd bewaren wij jullie gegevens op een veilige manier. 

Foto’s en filmopnamen

Tijdens de wedstrijd maken wij misschien beeldmateriaal van jou. Op de finaledagen worden er bijvoorbeeld filmopnames en foto’s gemaakt. Wij vragen daarvoor vooraf toestemming van je ouders/verzorgers via het aanmeldformulier. Regio Noordoost Brabant is de organisator van Keukenbazen en zal deze foto’s en video’s alléén gebruiken voor promotie-, reproductie- en communicatiedoeleinden die te maken hebben met Keukenbazen. Het beeldmateriaal bewaren wij op een veilige manier en zolang nodig is voor activiteiten die verband houden met Keukenbazen. Daarna verwijderen we het. 

Wij geven je gegevens niet aan anderen door

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan anderen doorgeven zonder jouw toestemming en de toestemming van je ouders/ verzorgers, behalve als we daar door de wet toe zijn verplicht. 

Dit zijn jouw rechten

Als je jouw persoonsgegevens of andere informatie die je aan ons hebt gegeven, wilt wijzigen of wilt verwijderen, of als je vindt dat wij niet goed omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kun je een mailtje sturen naar communicatie@regionoordoostbrabant.nl. Vermeld daarbij duidelijk je naam en wat precies je verzoek is. Wij komen er dan zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, bij je op terug. 

Regio Noordoost Brabant, 1 juni 2019

 

Keukenbazen.nl maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wij gebruiken ook cookies die nodig zijn om je advertenties van Keukenbazen te tonen. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.